Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

o firme
Firma: história spoločnosti  Vytlačiť stránku

 • AGENTURA AUTO DATA spol. s r.o. bola založená na prelome rokov 1991 a 1992 so zameraním najmä na prieskum automobilového trhu, oceňovanie automobilov a na výpočet nákladov na opravu poškodenia vozidiel moderným, do tej doby na Slovensku nepoznaným kalkulačným softvérom. Aj z toho dôvodu sme sa už v roku 1993 dostali na medzinárodný zoznam nezávislých automobilových expertov.
  _______________________________________________________________________

 • V roku 1994 sme majetkovou účasťou vstúpili do novo založenej slovenskej spoločnosti SSH-S s.r.o. (Schnel Schade Hilfe), ktorá prostredníctvom znalcov a expertov poskytuje odborné posudky pre zahraničné poisťovacie spoločnosti v súvislosti s dopravnými nehodami. V tom istom roku sme podpísali zmluvu o výhradnom obchodnom zastupovaní švajčiarskej spoločnosti Eurotax (vydavateľ periodických publikácií EurotaxSchwacke).
  _______________________________________________________________________

 • V roku 1996 sme rozšírili naše podnikanie o vydavateľstvo a vydali sme prvé tri publikácie: Ojazdené osobné vozidlá, Ceny nových osobných vozidiel a Plášte pneumatík. Podpísali sme zmluvu na generálne obchodné zastupovanie švajčiarskej spoločnosti Audatex Holding GmbH na Slovensku. Našou úlohou bol predaj kalkulačného softvéru na výpočet nákladov na opravu poškodenia automobilov a motocyklov (AudaPad), vrátane poskytovania školení k tomuto produktu.
  _______________________________________________________________________

 • V roku 1999 sme ukončili obchodné zastupovanie švajčiarskej spoločnosti Eurotax na Slovensku a všetky cudzojazyčné publikácie EurotaxSchwacke sme nahradili vlastnými, slovenskými publikáciami a softvérovými produktami, ktoré reálnejšie vystihujú vývoj na slovenskom automobilovom trhu.
  _______________________________________________________________________

 • V roku 2001 sme požiadali Úrad pre dohľad nad finančným trhom (UTF) o udelenie licencie na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta. V tom istom roku sme licenciu obdržali a rozšírili predmet podnikania na vykonávanie likvidačnej praxe pre poisťovacie spoločnosti.
  _______________________________________________________________________

 • V roku 2002 sme v spolupráci s členmi Slovenskej kancelária poisťovateľov (SKP) vyvinuli metodiku a softvér na stanovenie hodnoty vozidla a výpočet výšky škody na cestných vozidlách. Metodickým usmernením členov SKP č. 4/2002 odporúčala SKP svojím členom jednotne postupovať pri stanovovaní hodnoty vozidla a výpočtu výšky škody na cestných vozidlách. Väčšina poisťovacích spoločností sa týmto pokynom riadila až do roku 2012.
  _______________________________________________________________________

 • V roku 2004 sme sprístupnili verejnosti na našej internetovej stránke "online katalógy automobilov, motocyklov a autoopravovní". Po takmer ôsmych rokoch sme ukončili generálne obchodné zastupovanie švajčiarskej spoločnosti Audatex Holding GmbH a správu našich zákazníkov odovzdali novo založenej slovenskej spoločnosti Audatex. Ušetrené sily sme poverili spracovaním automobilových dát pre český trh.
  _______________________________________________________________________

 • Po dvoch rokoch prieskumu českého trhu sme v roku 2006 zahájili predaj softvérových produktov s českými databázami. Predajom českého oceňovacieho produktu sme zmluvne poverili Audatex Systems s.r.o. (Česká republika). Oceňovací softvér EOVO-CZ sme integrovali do českej verzie kalkulačného softvéru AudaPad (výpočet nákladov na opravu poškodenia motorových vozidiel), čím sme poskytli pre likvidáciu poistných udalostí kompletný servis.
  _______________________________________________________________________

 • 16. februára 2007 sme na našej stránke uverejnili výsledky nášho prvého redakčného testu automobilu. Peugeot 308 1.6 VTi Executive nám na testovanie zapožičal dovozca automobilov Peugeot Slovakia s.r.o. pri príležitosti zahájenia predaja tohto nového modelu na slovenskom trhu. Po prvom teste nasledovali ďalšie a testovanie automobilov sa stalo pre nás doplnkovou službou, ktorou verejnosti odovzdávame náš odborný a hlavne nezávislý pohľad na testovaný automobil.
  _______________________________________________________________________

 • V roku 2009 v dôsledku vstupu Slovenska do Euro zóny, sme úspešne zvládli prevod cenníkov a databáz uvádzaných v slovenských korunách na novú euro menu. Pôvodné databázy, dovtedy evidované v slovenských korunách sme previedli na "euro verzie" a zabezpečili aj povinné duálne zobrazovanie pôvodnej meny. Duálne zobrazovanie dvoch cien sme zaviedli aj do českých softvérových aplikácií, pričom primárnou je mena v českých korunách a sekundárnou je mena v eurách.
  _______________________________________________________________________

 • Z dôvodu celosvetovej hospodárskej krízy sme už začiatkom roku 2010 v databázach vykonali „veľkú úpravu" cien nových a trhových hodnôt jazdených vozidiel. Na internetovej stránke sme otvorili virtuálny obchod s prvým samoobslužným online oceňovaním automobilov.
  _______________________________________________________________________

 • V júli 2011 sme kvalitou nami spracovaných automobilových dát presvedčili jednu z najväčších rakúskych leasingových spoločností, ktorá nám pootvorila dvere na rakúsky trh. Na prelome rokov 2011 a 2012 sme oslávili 20 ročnú existenciu našej spoločnosti. Našu dvadsaťročnú prácu najviac ocenili zákazníci, ktorí nás považujú za popredného dodávateľa automobilových dát a oceňovacieho softvéru. Naše automobilové dáta poskytujeme najmä poisťovacím, leasingovým spoločnostiam a webovým portálom na Slovensku v Českej republike a už aj v Rakúsku.
  _______________________________________________________________________

 • V dôsledku hospodárskej krízy v roku 2012 sme zaznamenali najväčší pokles predaja nových automobilov. Kríza negatívne zasiahla takmer všetky odvetvia národného hospodárstva a súkromného sektoru. Na úsporné opatrenia zákazníkov sme okamžite reagovali a vyvinuli lacnejšie online riešenia. Ich zavedenie sa prejavilo nárastom návštevnosti nášho virtuálneho obchodu "eShop" na stránke https://shop.aad.sk.
  _______________________________________________________________________

 • Začiatkom roku 2013 sme spoločnosti Audatex Systems s.r.o. (Česká republika) vypovedali zmluvu o výhradnom zastupovaní a predaji českého oceňovacieho softvéru EOVO-CZ integrovaného do softvéru AudaPad (kalkulace oprav vozidel). Predaj českej verzie oceňovacieho softvéru EOVO-CZ ďalej zabezpečujeme vo vlastnej réžii. V rámci modernizácie portfólia produktov, postupne nahradzujeme offline softvér službami a katalógmi vo virtuálnom obchode.

 • _______________________________________________________________________

 • V roku 2014 sme našu činnosť zamerali na tri hlavné oblasti. Na vytváranie rôznych štatistík zo zozbieraných automobilových dát, na vývoj oceňovacích metodík a na redakčnú činnosť zameranú najmä na testovanie vozidiel. Naši redaktori pravidelne oboznamujú návštevníkov našej domovskej stránky o ich názore na zapožičaný najnovší model automobilu alebo motocykla.

 • _______________________________________________________________________

 • Rok 2015 bol rokom prechodu z offline technológií na online technológie. Oceňovací softvér EOVO a EOVN sme nahradili oceňovaním automobilov na stránkach https://shop.aad.sk, alebo https://ocenit.eu. Nakoľko sme systém ani logiku oceňovania automobilov nezmenili, migrácia sa uskutočnila bez problémov. Online služby sme rozširili o nové a užitočné informácie zo slovenského a českého automobilového trhu.

 • _______________________________________________________________________

 • Rok 2016 bol pre nás úspešný. Vymysleli sme ďalšiu zaujímavú online službu, ktorú plánujeme spustiť v prvej polovici budúceho roku. Veríme, že nám pomôže udržať si vedúce postavenie v oblasti spracovania automobilových dát, prieskumu trhu a vývoja systémov na oceňovanie automobilov.
 •   

  [ Späť na Firma | Zoznam sekcií ]
  Ďalšie /Firma/
  · kontakt
  · profil

  Najčítanejšie /Firma/
  · profil