Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

produkty
Produkty: prognóza zost. hodnoty  Vytlačiť stránku

OLManager - softvér určený pre manažéra operatívneho lízingu

Softvér dokáže vypočítať predpokladanú zostatkovú hodnotu automobilu pri spätnom výkupe resp. pri skončení doby operatívneho lízingu. V druhom kroku vypočíta aj servisné náklady počas celého obdobia nájmu. Za tým účelom obsahuje vzorové kalkulácie a editovateľné šablóny na zostavenie vlastných kalkulácií.

softvér - Prognóza zostatkovej hodnoty automobilu a servisných nákladov

Softvér « AAD-OLManager » je určený manažérom operatívneho leasingu, ktorí navrhujú kalkulácie lízingových splátok pre leasing osobných a úžitkových automobilov s celkovou hmotnosťou do 3,5t. Základný modul softvéru na základe predpokladaného ročného jazdného výkonu a trvania leasingu vráti prognózu zostatkovej hodnoty automobilu. Doplnkový modul SNEDIT vykalkuluje predpokladané servisné náklady podľa servisného plánu a náklady na pneuservis. Vzorové kalkulácie servisných nákladov obsahujú materiálové a mzdové náklady, náklady za výmenu opotrebovaných dielov, náklady na sezónnu zámenu plášťov pneumatík, prípadne ďalšie voliteľné výdavky. Položky sú podrobne rozpísané a užívateľ ich môže upravovať, odstraňovať alebo vytvárať vlastné kalkulácie. Balík podpory zahŕňa 12 aktualizácii cenníka automobilov a 2 aktualizácie servisných nákladov počas dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Modul na výpočet servisných nákladov umožňuje vytvárať rôzne kalkulácie, kopírovať obsahy vytvorených kalkulácií alebo editovať vzorové kalkulácie, navrhnuté podľa plánovaných úkonov uvádzaných v servisnej príručke pre modely týchto značiek výrobcov (podrž kurzor na logu značky):Hviezdičkou označený typ sa aktuálne nepredáva, kalkulácia slúži len ako vzor pre naplnenie aktuálnymi údajmi.

Prezentácia produktu: formát.ppt alebo formát.pdf.

_______________________________________________________________________

Online verzia softvéru obsahuje modul na výpočet predpokladanej zostatkovej hodnoty vozidla. Nachádza sa medzi online službami na https://shop.aad.sk s názvom Prognóza zostatkovej hodnoty automobilu (AAD-PZHA).

Online služba je určená najmä manažérom operatívneho leasingu, ktorí navrhujú kalkulácie lízingových splátok pre leasing osobných a úžitkových automobilov s celkovou hmotnosťou do 3,5t. Softvér na základe predpokladaného ročného jazdného výkonu a trvania leasingu vráti prognózu zostatkovej hodnoty automobilu. Online verzia softvéru neobsahuje modul predpokladaných servisných nákladov ani náklady na pneuservis.

  

[ Späť na Produkty | Zoznam sekcií ]
Ďalšie /Produkty/

Najčítanejšie /Produkty/