Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

správy
pneumatiky: Matador a.s. v Etiópskej Adis Abeba
13. jún 2005 @ 09:53:34 CEST, poslal z.valachovicova

MATADOR O tom, že spoločnosť Matador a.s. cielene rozširuje možnosti a kapacity svojej podnikateľskej činnosti nielen v rámci zamerania, ale aj v rámci teritórií sme sa presvedčili na tlačovej konferencii konanej dňa 07. júna 2005 už tradične v reprezentačných priestoroch hotela Carlton. Medzi oblasti, ktoré sú stredobodom záujmu Matadoru patrí samozrejme výroba pneumatík, ale aj strojov a zariadení pre gumárenský priemysel a výroba dopravných pásov.

Stále viac pozornosti presúva Matador i do oblasti komplexnejších dodávok pre automobilový priemysel, čo potvrdil v roku 2004 kúpou majoritného balíka akcií Pal-Inalfa Vráble, a.s.. Z hľadiska teritoriálneho, v roku 1995, Matador rozbehol výrobu v Rusku: spoločný podnik Matador – Omskšina. V roku 2004 sa časť produkcie diagonálnych a radiálnych osobných a nákladných pneumatík presunula aj na africký kontinent založením Addis Tyre Company so sídlom v etiópskej Addis Abeba.

Vznik a chronológia projektu SP M-ATC

Za účasti pozvaných hostí z Etiópskej republiky: ministra pre obchod a priemysel pána Girma Birru, splnomocnenca úradu pre investovanie pána Abi Woldemeskela a veľvyslankyne Etiópskej republiky so sídlom vo Viedni pani Halimy Mohamed nám Ing. Štefan Rosina, PhD. a pán Dušan Koblíšek zo spoločnosti Matador a. s. predstavili jeden z najrozsiahlejších projektov, ktorý sa začal rozvíjať vo februári 2002. Základná zmluva medzi Matador a.s. a Addis Tyre Company a PESA (privatizačná agentúra ET) o ďalšej spolupráci v oblasti prípravy založenia spoločného podniku na výrobu diagonálnych a radiálnych autoplášťov v Etiópii bola podpísaná 1.7. 2002. Základná zmluva o založení spoločného podniku medzi Matador a.s. a etiópskou spoločnosťou Addis Tyre Company a PESA sa podpísala dňa 12.5.2003, kedy sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie s delegáciou vlády EFDR. Dňa 27.4.2004 bola podpísaná tzv. transakčná dokumentácia, ktorá obsahovala zmluvu o investíciách do spoločného podniku medzi Matador a. s., Cyflex Trading Limited (100% dcérska spoločnosť Matador a.s.) a ministerstvom hospodárstva EFDR, a zmluvu o založení spoločného podniku medzi Matador a. s., Matador Holding a. s., Cyflex Trading Limited a PESA. Už 5.5.2004 bola podpísaná zmluva o dodávke výrobného zariadenia do spoločného podniku v Etiópii medzi Matador a. s., Cyflexom a Machinery a. s. Zmluva o vklade know-how do spoločného podniku bola podpísaná 21.6.2004 medzi Matadorom a Matador - ATC a medzi Cyflexom a Matador – ATC.

Prínos a dôvody založenia SP M-ATC

„Od investícii v Etiópii Matador očakával využitie vlastného know-how v oblasti výroby diagonálnych a radiálnych autoplášťov ako aj strojovej technológie. V úvodnej fáze by sme si radi vybudovali pozíciu, z ktorej budeme môcť „zaútočiť“ na líderstvo na trhu COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa, združujúceho dvadsať krajín južnej a východnej Afriky) a zabezpečiť tak návratnosť investícií“ hovorí prezident spoločnosti Matador a.s., Ing. Štefan Rosina, PhD. Matador a.s. si pre spoločný podnik vybral spoločnosť ATC, ktorá mala 2 silné výhody: v čase založenia SP bola lídrom na etiópskom trhu a súčasne disponovala silnou distribučnou sieťou. „Spoločný podnik umožnil Matadoru pokračovať vo výrobe plášťov systémom off take, ktorých výroba sa v Púchove skončila, no možnosť ich umiestnenia na trhu je stále pre Matador atraktívna“ dodáva prezident spoločnosti Matador a.s., Ing. Štefan Rosina,. PhD.


Výroba v SP M-ATC


Výroba pneumatík s moderným dezénom špeciálne upraveným pre africké podmienky v spoločnom podniku, kontrolovanom slovenským top-manažmentom, bola zahájená 10.7.2004 a predaj výrobkov sa začal 19. 7. 2004. Vo výrobe sa ihneď po spustení začalo aplikovať know-how spoločnosti Matador a.s. a následne optimalizovať jednotlivé kroky existujúcej technológie, čo prinieslo okamžité zvýšenie výrobných kapacít o 20 %. Z hľadiska kvality vo výrobnom procese bola podľa know-how zavedená vstupná kontrola, kontrolné uzly, uvoľňovanie zmesí a polotovarov, štatistické sledovanie cez kontrolné karty a ich pravidelné vyhodnocovanie. Cieľom kontroly kvality je získania certifikátu podľa ISO 9000:2000 do konca roka 2006. Dňa 19. 11. 2004 bol vyrobený prvý nákladný diagonálny autoplášť na strojnom zariadení.

SP M-ATC a rok 2005

V súčasnej dobe vyrába spoločný podnik M-ATC osobné, ľahké nákladné a nákladné plášte v diagonálnom prevedení. Do konca roka 2005 je plánovaná výroba osobných a nákladných plášťov aj v radiálnom prevedení. V minulom roku za obdobie júl až december SP M-ATC vyrobil 109 278 ks osobných a nákladných plášťov, čo generovalo tržby 268 mil. Sk. Za rok 2005, v období od januára do apríla, sa vyrobilo už 81 420 ks. Do konca roka 2005 SP M-ATC plánuje vyrobiť 284 400 ks osobných a nákladných plášťov. Momentálna výroba predstavuje 34%-ný podiel na etiópskom trhu, v oblasti predaja. V roku 2005 zamýšľa Matador zvýšiť tento podiel až na 50%. V roku 2005 z objemu výroby plánuje SP M-ATC exportovať 18%. Matador sa teda na africkom trhu etabluje výrobou moderných, vysokokvalitných a enviromentálne vhodných osobných, ľahkých nákladných a nákladných autoplášťov v diagonálnom i radiálnom prevedení.

Skupina Matador

V roku 2005 bolo v skupine MATADOR združených osemnásť firiem a tri delegatúry. V spoločnosti je uplatňovaný decentralizovaný systém riadenia, v ktorom má vedúce postavenie akciová spoločnosť Matador a.s. so sídlom v Púchove a jej divízie.

Matador a.s., Púchov, Slovensko

Je vedúcou spoločnosťou skupiny Matador. Zaoberá sa výrobou a protektorovaním autoplášťov, výrobou dopravných pásov, strojov a zariadení pre gumárenský priemysel, výskumom a vývojom gumárenských výrobkov a ich predajom, ako aj vývojom a výrobou komponentov pre automobilový priemysel.

Spoločný podnik v Rusku: Matador- Omskšina, a.o.z.t., Omsk, Rusko

Predmetom činnosti je výroba autoplášťov a výrobkov z technickej gumy. Spracúva a využíva nové technologické riešenia, konštrukcie a know- how. Jej náplňou je aj vedecko - výskumná činnosť, leasing, export- import a marketing.

Zdroj: Matador, a.s.


Súvisiace správy

Najčítanejšie /MATADOR/