dekóder VIN

Softvér « AAD-VIN9-DEC » identifikuje modely automobilov pomocou prvých deviatich pozícií sedemnásťmiestneho výrobného čísla vozidla VIN (Vehicle identification number). V automobilových databázach vyhľadá automobily, ktoré majú vo VIN9 zakódovanú informáciu zhodnú so zadaním používateľa.
Využitie:

 • na triedenie množiny automobilov s rovnakým VIN9.
 • na rýchle vyhľadávanie v automobilových databázach
 • na základné identifikovanie automobilu
 • _______________________________________________________________________

  Softvér « AAD-PVIN » identifikuje automobil podľa prvých jedenástich znakov sedemnásťmiestneho výrobného čísla VIN (Vehicle identification number). Z VIN11 určí model vozidla, jeho motorizáciu, stupeň výbavy a ďalšie údaje, ktoré výrobca zakódoval do prvých jedenástich pozícií výrobného čísla VIN. Ak motorizáciu výrobca do VIN-kódu nezakódoval, dekóder PVIN ju určí z kódu motora. Z kódu laku určí jeho farebný odtieň. Ku kódom výbavy z identifikačného štítku automobilu alebo servisnej knižky priradí pomenovanie výbavy.

  Tento článok nájdete na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
  http://www.aad.sk

  Adresa tohoto článku je:
  http://www.aad.sk/sections.php?op=viewarticle&artid=448