Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

Sociálne siete
 

správy
technika: Inteligentné nabíjanie Audi
14. január 2021 @ 12:44:16 CET, poslal v.ptáček

AUDI Keď sa nabíja mnoho elektrických automobilov súčasne, na ulici zhasnú svetlá – to je obava, ktorú skeptici elektromobility maľujú ako temnú víziu budúcnosti.

Pri modelovom pokuse značka Audi na to našla odpoveď – inteligentné nabíjanie podporujúce sieť, odľahčuje verejnú elektrickú sieť a tým môže pomôcť ďalej zvýšiť akceptanciu elektromobility. Modely Audi e-tron a nabíjačky connect sú už dnes na to pripravené.

Vo výskumnom projekte automobilka Audi spoločne s firmou GISA a ďalšími partnermi simulovala scenár preťaženia lokálnej elektrickej siete. V jednom uličnom ťahu, zásobovanom elektrickou energiou z lokálnej transformátorovej stanice, sa súčasne nabíjalo viacero elektrických vozidiel vysokým nabíjacím výkonom.

Takzvané nabíjanie podporujúce sieť má eliminovať tento scenár inteligentným manažmentom procesu nabíjania a tým zabrániť preťaženiu elektrickej siete. Pri tom cielená komunikácia medzi elektrickým automobilom a prevádzkovateľom siete dynamicky reguluje proces nabíjania. V praxi to znamená napríklad časové posunutie nabíjania pri zohľadnení želaného času odjazdu a skutočného zaťaženia elektrickej siete. Tieto pokusy sa ukázali ako situácia win-win. Elektrický automobil využíva čas parkovania na úplne nabitie batérie pohonu s dynamickým prispôsobením nabíjacieho výkonu a súčasne odľahčuje elektrickú sieť bez toho, aby to obmedzovalo požadovanú mobilitu majiteľa. Umožňuje to nový stavebný modul pre domovú elektrickú sústavu pre komunikáciu spoločným jazykom medzi domom, elektromobilom a energetickou sieťou.Domová prípojka bude digitálna: SMGW
Ústredným komponentom je tzv. Smartmeter Gateway (SMGW) – zariadenie, ktoré je už dnes v Nemecku povinné ak spotreba elektrickej energie v domácnosti prekračuje 6.000 kWh ročne. SMGW prostredníctvom certifikovaného IT-rozhrania (Backend) vytvára vysoko bezpečné dátové spojenie medzi domom a prevádzkovateľom elektrickej siete. Všetky potrebné informácie a riadiace signály sa prenášajú cielene – buď k domovému systému manažmentu energie (HEMS) alebo priamo k nabíjačke connect, ktorú Audi ponúka na želanie. Tak sa dá nabíjací výkon Audi e-tron alebo Audi e-tron Sportback – sériovo do 11 kW, na želanie do 22 kW – podľa potreby znížiť. Obidva modely Audi s elektrickým pohonom majú na to potrebnú inteligenciu – touto schopnosťou vybaví Audi aj svoje budúce modely s elektrickým pohonom.

Výhľad: individuálny manažment nabíjania pre každý automobil
Zo strednodobého hľadiska nová technika digitálneho prepojenia umožní ovplyvniť nabíjací výkon, začiatok nabíjania a dobu nabíjania individuálne pre každý elektrický automobil. Navyše sa môžu otvoriť lákavé perspektívy: zákazník, ktorý môže svoje Audi e-tron nabíjať aj na pracovisku, môže napríklad pri nabíjaní doma akceptovať určité obmedzenia. Ako kompenzáciu dostane od svojho dodávateľa elektrickú energiu za zvýhodnenú cenu.

Inteligentné nabíjanie elektrických automobilov predstavuje dôležitý stavebný kameň pre trvalo udržateľné energetické hospodárstvo budúcnosti. Keď sa bude dať využiť celý potenciál, môžu elektrické automobily perspektívne slúžiť aj ako flexibilné úložiská elektrickej energie vyrobenej zo slnka a vetra – čo sú zdroje, ktoré nie sú k dispozícii po celý čas. AUDI AG si na ceste k mobilite bez emisií stanovila ambiciózne ciele. Spoločnosť pracuje na tom, aby do roku 2050 dosiahla neutralitu svojej vozidlovej flotily z hľadiska CO2. Na priblíženiu sa k tomuto cieľu Audi pripravuje širokú ofenzívu elektromobility, v rámci ktorej bude do roku 2025 uvedených približne 20 plne elektrických modelov.Digitálne prepojenie: účastníci z energetickej branže hovoria spoločnou rečou
Technické štandardy, potrebné na nabíjanie podporujúce sieť a komunikačné protokoly sú už teraz k dispozícii. Hlavným vodidlom je nová aplikačná norma AR-E 2829-6 od DKA, ktoré popisuje výmenu informácií medzi domovou elektrickou prípojkou a energetickým priemyslom. Ako komunikačný protokol slúži dátový model EEBUS, vyvinutý iniciatívou EEBUS e.V., v ktorej sa angažuje aj Audi. Táto iniciatíva si stanovila za cieľ digitálne prepojiť budúce energetické hospodárstvo v Európe na základe spoločného strojového jazyka.

Výskumný projekt: štyria silní partneri pre Audi
Pri pilotnom projekte v meste Chemnitz spolupracovala značka Audi s vysoko špecializovanými partnermi a poskytla svoju rozsiahlu expertízu v oblasti elektromobility a nabíjacej infraštruktúry. Ako iniciátor projektu a administrátor SMGW fungoval poskytovateľ IT-služieb firma GISA GmbH. Softvér pre Backend poskytla spoločnosť Robotron Datenbank-Software GmbH. Softvér pre komunikačné rozhranie SMGW vyvinula spoločnosť KEO GmbH. Hardvér inteligentného meracieho systému poskytla firma EMH metering GmbH &Co KG.

Zdroj: PORSCHE SLOVAKIA, spol. s r.o.


Súvisiace správy

Najčítanejšie /AUDI/