Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

správy
bezpečnosť: Vozidlá Volvo nepôjdu rýchlejšie ako 180 km/h
25. máj 2020 @ 15:29:24 CEST, poslal k.zechmeister

VOLVO Každé nové vozidlo značky Volvo sa bude odteraz dodávať s obmedzenou najvyššou rýchlosťou 180 km/h, čím spoločnosť Volvo Cars plní svoj minuloročný sľub o zavedení takéhoto obmedzenia.

Ide tým nad rámec dopravných a právnych predpisov v snahe vyplniť zostávajúce biele miesta, ktoré ju delia od vytúženého stavu, keď na cestách už nebude dochádzať k žiadnym smrteľným nehodám ani vážnym zraneniam.

Okrem obmedzenia rýchlosti bude každé vozidlo Volvo vybavené technológiou bezpečnostného kľúča Care Key, ktorá umožní vodičom nastaviť si ďalšie obmedzenia maximálnej rýchlosti vozidla, napríklad predtým, ako vozidlo požičajú rodinnému príslušníkovi alebo mladšiemu či neskúsenému vodičovi.

Rýchlostný limit 180 km/h spolu s technológiou Care Key vysielajú silný signál o nebezpečenstvách prekračovania rýchlosti a podčiarkujú postavenie spoločnosti Volvo Cars ako svetového lídra v oblasti bezpečnosti. Obe funkcie sú dôkazom toho, ako môžu výrobcovia automobilov prevziať aktívnu zodpovednosť v úsilí o dosiahnutie nulovej bilancie smrteľných dopravných nehôd tým, že podporia lepšie správanie vodičov za volantom.

„Sme presvedčení, že výrobca automobilov je zodpovedný za zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedol Malin Ekholm, riaditeľ Bezpečnostného strediska spoločnosti Volvo Cars. „Naša technológia obmedzujúca rýchlosť a dialóg, ktorý vyvolala, sú v súlade s týmto zmýšľaním. Obmedzenie rýchlosti a bezpečnostný kľúč Care Key pomáhajú ľuďom zamyslieť sa a uvedomiť si, že prekračovanie rýchlosti je nebezpečné. Zároveň im umožňujú zostať pokojnejšími a podporujú lepšie správanie za volantom.“Obmedzenie najvyššej rýchlosti sa už od svojho ohlásenia ukázalo ako kontroverzný krok. Niektorí pozorovatelia spochybňujú právo výrobcov automobilov zavádzať takéto obmedzenia prostredníctvom dostupnej technológie.

Spoločnosť Volvo Cars sa napriek tomu domnieva, že je jej povinnosťou ako priekopníka v oblasti bezpečnosti pokračovať v tejto tradícii a viesť diskusiu o právach a povinnostiach výrobcov automobilov konať tak, aby v konečnom dôsledku zachraňovali ľudské životy, aj keby to malo znamenať stratu potenciálnych zákazníkov.

Problém prekračovania rýchlosti spočíva v tom, že nad hranicou určitej rýchlosti nie sú bezpečnostné technológie vo vozidle ani inteligentná infraštruktúra postačujúce na to, aby v prípade dopravnej nehody dokázali zabrániť vážnym zraneniam či obetiam na životoch.

Práve preto sú vo väčšine západných krajín zavedené rýchlostné obmedzenia. Napriek tomu neustále dochádza k ich porušovaniu a všadeprítomné prekračovanie rýchlosti je jednou z najčastejších príčin úmrtí na cestách. Pokuty za prekročenie rýchlosti dodnes dostávajú milióny vodičov a tento trend sa opakuje každý rok.

Výskumy ukazujú, že ľudia vo všeobecnosti nedostatočne chápu nebezpečenstvo, ktoré so sebou nesie prekračovanie povolenej rýchlosti. V dôsledku toho mnohí často jazdia príliš rýchlo a nedostatočne prispôsobujú rýchlosť jazdy dopravnej situácii.

Bezpečnosť na cestách okrem prekračovania rýchlosti významne ohrozuje aj jazda pod vplyvom omamných látok a rozptýlenie vodiča. Tieto dva faktory predstavujú zostávajúce biele miesta vo vízii spoločnosti Volvo Cars o budúcnosti bez smrteľných nehôd a vážnych zranení na cestách. V rámci svojej práce v oblasti bezpečnosti preto podniká kroky na riešenie všetkých troch aspektov ľudského správania a pripravuje ďalšie prvky a funkcie, ktoré v tomto smere zavedie vo svojich budúcich vozidlách.

Zdroj: T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.


Súvisiace správy

Najčítanejšie /VOLVO/